Cherm 1999 - 2002


Vít Otava
Jeskyně a jeskyňky

72 stran, doslov Vladimír Novotný,
ilustrace Richard Tymeš, 58 Kč.
ISBN 80-902521-0-9

Nezdolný lyrismus básní Víta Otavy vyvěrá z obecné inspirace šrámkovské a hrubínovské.


Tomáš Hájek
Nevěděl jsem, zda jsem se probudil do významného dne...

176 stran, ilustrace Lucie Markvartová, 99 Kč.
ISBN 80-902521-2-5

Symbióza politické úvahy a beletristického vyprávění. Východiskem je určitý zlomový okamžik společnosti, kdy se začínají projevovat symptomy jevu nazývaného "konec ideologií".


Pavel Rejchrt
Labyrint země Sinear

128 stran, pevná vazba, Ilustrovaná edice sv. 1,
doslov Vladimír Novotný, ilustrace autor, 150 Kč.
ISBN 80-902521-3-3

Vyšlo za přispění Nadace Český literární fond a za podpory Nadačního fondu Obce spisovatelů.

Cyklus meditativních skladeb, charakterizovaných jako bloudění v labyrintu současného světa, žánrově osciluje mezi polohou litanie, modlitby a rozpravy.


Petr Pazdera Payne
Nečekaný čekaný a jiné variace na staré biblické příběhy

112 stran, pevná vazba, Ilustrovaná edice sv. 2,
doslov Josef Štochl, ilustrace Lucie Markvartová, 130 Kč.
ISBN 80-902521-5-X
Vyšlo za přispění Ministerstva kultury ČR.

Parafráze na staré biblické příběhy autor uvádí slovy z evangelia, jež mu slouží jako impuls k rozvíjení alegorického příběhu.


Tomáš Štanzel
Strava a vědomí

240 stran, pevná vazba, ilustrace Jana Majcherová, (rozebráno).
ISBN 80-902521-4-1

Kniha určená těm, kteří mají zájem využít možností skrytých ve stravě ke zlepšení svého zdraví a posílení duševní rovnováhy.


Markéta Hrbková
Stíny světla

80 stran, pevná vazba, Ilustrovaná edice sv. 3,
doslov Vladimír Křivánek, ilustrace Jana Majcherová,
120 Kč.
ISBN 80-902521-6-8

Vyšlo za přispění Ministerstva kultury ČR a za podpory Nadačního fondu Obce spisovatelů.

Citově maximalistická poezie má charakter spirituální zpovědi, při níž se ve vší skrytosti na povrchu obnažuje metafyzický podtext.


Jiří Jan Pensante
Politika a myšlení (úvahy z konce 2. tisíciletí)

64 stran, brožovaná vazba
Prodejní cena 68 Kč


Emil Hakl
Zkušební trylky z Marsu

144 stran, pevná vazba, Ilustrovaná edice sv. 4,
doslov Vladimír Novotný, ilustrace Boris Jirků, 197 Kč.
ISBN 80-902521-8-4

Vyšlo za přispění Ministerstva kultury ČR, Nadace Český literární fond a za podpory Nadačního fondu Obce spisovatelů.

Haklova poetika skrytě kultivovaného "žvástu" jako postmodernistického básnického postupu vynalézavě navazuje na ověřené tuzemské tradice wernischovské loutkovitosti nebo sršaté panoptikálnosti Andreje Stankoviče.


Karel Urban
Co skrývá tma

94 stran, pevná vazba, Ilustrovaná edice sv. 5,
doslov Vladimír Křivánek, ilustrace Richard Tymeš, 167 Kč.
ISBN 80-902521-9-2

Vyšlo za přispění Ministerstva kultury ČR a za podpory Nadačního fondu Obce spisovatelů.

Urbanova básnická prvotina nezapře zakotvení v tradici reflexivní poezie světové i české, zcela vědomě a logicky se proto hlásí k tradici holanovské.


Petr Pazdera Payne
Kol dějů

sbírka povídek

128 stran, pevná vazba, 129 Kč.
ISBN 80-86370-00-3

Někdejší evangelický farář Petr Pazdera Payne ve svých prózách nekáže. Jejich smysl a poslání tkví o to pevněji za naznačenými příběhy a situacemi, za příběhy uhranutými realitou života ? příběhy člověka Uhranuta. A není podstatné, jde-li o realitu města evropského či východního, o zápisky z dětství či črtu z mešity - tu i tam se dotýkáme týchž bytostných tajemství. (Věra Rosí)


Tomáš Hájek
Diagnóza 729

208 stran, ilustrace Helena Blašková, 140 Kč.
ISBN 80-86370-01-1

Próza o moci plastické a transplantační chirurgie nad osudy člověka. Tématem je bezvýchodnost života dokonalých mužů a krásných žen. "Odsouzení" k věčnému životu je horší než smrt.


Josef Štochl
Ztracený brod

128 stran, pevná vazba, Ilustrovaná edice sv. 6,
doslov Jan Šulc, ilustrace Tadeusz Bartoš, 164 Kč.
ISBN 80-86370-02-X

Vyšlo za přispění Nadačního fondu Obce spisovatelů.

Kdybychom pro Štochlovu poezii hledali stručnou slovníkovou charakteristiku, jistě bychom sáhli po slovech drásavá či trýznivá. Přesto uvedená dvě slova neříkají o jeho básních to nejpodstatnější. Je-li pro poezii Josefa Štochla něco skutečně charakteristické, je to její neustálá - a pro jednotlivé básně životodárná - vnitřní rozpornost.


Eva Frantinová
Hudba psaná pro měděný drátek

160 stran, pevná vazba, Ilustrovaná edice sv. 7,
doslov Vladimír Novotný, ilustrace Kateřina Opltová,
177 Kč.
ISBN 80-86370-03-8

Kniha čirých literárních samomluv promítnutých do podoby meditativních prozaických vyznání.


Rudolf Kubran
Liška k smrti dojatá

112 stran, pevná vazba, Ilustrovaná edice sv. 8,
doslov Radim Kopáč, ilustrace Petra Gadasová, 167 Kč.
ISBN 80-86370-04-6

Vyšlo s přispěním Nadace Český literární fond
a Nadačního fondu Obce spisovatelů.

Základní poetickou hodnotou Kubranových insitních veršů je kreativní hra, autorův přístup ke světu a k literatuře je bytostně patafyzický. K půvabům spontánně tryskajících básniček patří "napětí" mezi češtinou a slovenštinou.


I. O. Štampach
Tušili světelné záplavy

320 stran, pevná vazba, 195 Kč.
ISBN 80-86370-05-4

Inspirován četbou děl určitého druhu spolutvůrců naší moderní kultury (Bílek, Klíma, Čech, Březina, Šimánek, Váchal, Mucha a Drtikol), pátrá I. O. Štampach ve své knize esejistických rozprav po tom, co tyto často tak rozdílné osobnosti v našich očích dnes spojuje. Přemítá o živém duchovním odkazu, který nám zanechaly.


Vladimír Novotný
Problémy a příběhy (prosinec 2001)

296 stran, pevná vazba, 250 Kč.
ISBN 80-86370-06-2

Kniha souboru statí z oblasti literární bohemistiky.


Starší tituly:


Ladislav Klíma
Lidská tragikomedie

80 stran, brož., Praha 1991
Prodejní cena 77 Kč


Jan Majcher
Povídky a črty z let 1982-7

80 stran, brož., Praha 1991
Prodejní cena 27Kč


Připravujeme:


Bohumil Nuska
Tanec smrti

Prozaický cyklus. Jak je u Nusky samozřejmé, nejde o bezprostřední zachycení umírání v nějakém příběhu či konkrétně viděné situaci, ale o básnicko-filosoficko-historickou prozaickou reflexi smrti v životě člověka vůbec.