Připravujeme:

Filip Komberec: Dílo Karla Čapka v edukační realitě české střední školy (1918-2018)
Kniha Dílo Karla Čapka v edukační realitě české střední školy přináší do kontextu čapkovského bádání opomíjený pohled na dějiny recepce Čapkova díla v kontextu střední školy od roku 1918 až do současnosti.
(240 stran. Předpokládaná doba vydání knihy: podzim 2018)


Josef Straka: Cizí země
Kniha krátkých básnivých próz.
(240 stran. Předpokládaná doba vydání knihy: podzim 2018)

ukázka: