Připravujeme:


František Všetička: Energie Ephialta
O kompoziční poetice české prózy padesátých let 20. století (Ed. řada Duch a tvar. Předpokládaná doba vydání knihy: podzim 2018, cca 340 stran.)

Všetička (*1932) je naším v podsta­tě jediným kompozitologem. Uznává hlavně řemeslo a tomu dobře rozumí. Energií Ephialta navazuje na analýzy předchozích dekád dvacátého století, jež byly námětem jeho knih Kroky Kalliopé, Tektonika textu, Možnosti Meleté a dalších.

Energie Ephialta, publikace o padesátých letech dvacátého století - tedy o nejkontroverznější fázi ve vývoji české literatury - je zaměřená na prózu, již autor pojal úhrnně. Tj. k domácí produkci přiřadil samizdatovou tvorbu a díla vycházející v zahraničí. Záměrně zde zúžil interpretační přístup. Prozaickou produkci dekády nahlíží pod úhlem kompoziční poetiky. Jediným kritériem při posuzování textů je mu uměleckost. Výsledkem přístupu je, že historie zvoleného desetiletí je poněkud jiná, než se tvrdívá.

Miloš Dvořák: Od Svítání k Vyšehradu
(Předpokládaná doba vydání knihy: podzim 2017, cca 500 stran)

Kniha Od Svítání k Vyšehradu přináší kompletní Dvořákovu kritickou, esejistickou a publicistickou tvorbu od mladistvých počátků (časopis Svítání) do doby těsně poválečné (časopis Vyšehrad). Jde - po svazcích O Jakubu Demlovi (shrnující Dvořákovy práce demlovské) a Inflace slova v našem věku (shrnující poválečnou Dvořákovu esejistiku a publicistiku) - již o třetí Soldánovu edici v rámci nakladatelství Cherm.