Připravujeme:

Jan Štolba: Nezastavitelný den / román
Cca 840 stran 130 mm × 210 mm, brožovaná vazba, redakce Monika Kittová. Předpokládaná doba vydání: podzim 2019

O tom, že básník a literární kritik (v roce 2006 obdržel Cenu F. X. Šaldy za soubor kritických článků Nedopadající džbán) Jan Štolba píše také prózu, víme, dvě přemýšlivé prozaické knihy (Provazochodcův sen a Město za) mu vyšly již před lety. Ale zdá se, že jeho próza Nezastavitelný den je pokusem o něco nového, velkého a možná přelomového. Již jen to, že kniha má přes 800 tiskových stran, vzbuzuje úctu, ale i podiv - takhle se přece dnes již nepíše, něco takového vypadá jako ozvuk starých časů.
Osou díla je "příběh" o navrátilci z krátkého a celkem zbytečného exilu zpět do "nové doby" doma..., zároveň ale v textu není možno nalézt žádné místní určení, není jmenován bývalý či současný režim. Vše je drženo v anonymní, a tím pádem i trochu fantaskní rovině. Často autor k výstavbě díla využuje koláž z novinových titulků, letáků či informativních příruček, citátů z básní či písňových anebo filosofických textů, jindy pracuje s prvky trapného humoru, které "umravní" vážnými leitmotivy, jakými jsou útěk a návrat, sebevražda kamaráda nebo si pohraje s konfrontacemi časových rovin...