Připravujeme:


Josef Straka: Cizí země
Kniha krátkých básnivých próz.
(240 stran. Předpokládaná doba vydání knihy: podzim 2018)

ukázka:


Eugen Liška: Ospravedlnění / román
(240 stran. Předpokládaná doba vydání knihy: červen 2018)

Dílo je první částí volné románové trilogie. Druhý díl tvoří román Ospravedlnění, třetí díl román Milovaní (Cherm 2015). Základem pečlivě komponované románové stavby je konfrontace dvou vzdálených historických epoch: času po bitvě na Bílé hoře (doby konfiskací, strachu a lámání charakterů), a doby počínající "normalizace" české společnosti po roce 1969. Autor se zde představuje jako mistr českého jazyka, tvůrce náročně komponovaného díla i skvělý znalec české historie.František Všetička: Energie Ephialta
O kompoziční poetice české prózy padesátých let 20. století (Ed. řada Duch a tvar. Předpokládaná doba vydání knihy: podzim 2018, cca 340 stran.)

Všetička (*1932) je naším v podsta­tě jediným kompozitologem. Uznává hlavně řemeslo a tomu dobře rozumí. Energií Ephialta navazuje na analýzy předchozích dekád dvacátého století, jež byly námětem jeho knih Kroky Kalliopé, Tektonika textu, Možnosti Meleté a dalších.

Energie Ephialta, publikace o padesátých letech dvacátého století - tedy o nejkontroverznější fázi ve vývoji české literatury - je zaměřená na prózu, již autor pojal úhrnně. Tj. k domácí produkci přiřadil samizdatovou tvorbu a díla vycházející v zahraničí. Záměrně zde zúžil interpretační přístup. Prozaickou produkci dekády nahlíží pod úhlem kompoziční poetiky. Jediným kritériem při posuzování textů je mu uměleckost. Výsledkem přístupu je, že historie zvoleného desetiletí je poněkud jiná, než se tvrdívá.