Hlásíme se ke klasické funkční typografii i sazbě.
Pracujeme s využitím kontrastu.
V knize podporujeme a objevujeme rytmus.
Ukázka
ve formátu PDF
Ukázka v PDF

Ukázka
ve formátu PDF
Ukázka v PDF