2020

Pavel Šmíd: Ať žije Daur! / povídky
ISBN 978-80-86370-73-6
248 stran 115 × 180 mm, brožovaná, redakce Petr Pazdera Payne, ilustrace Jan Majcher, 260 Kč.
Vyšlo s podporou Ministerstva kultury České republiky.

Zemitý povídkový soubor, jehož uspořádání se věnoval Pavel Šmíd (*1952) v čase bilancování životní etapy, je složený ze starších i nových textů. Některé příběhy bezděčně plní historiografickou, a tedy neliterární, úlohu, když se na scéně objevují známé postavy české kultury (režisér Pavel Juráček, básník Petr Kabeš, malíř a sochař František Kyncl). Šmídovi je vlastní tragika, komično a černý humor.[objednat]

 

Rudolf Černý: Kritické dílo / Texty z let 1928-1970
ISBN 978-80-86370-72-9
Edice Duch a tvar. 296 stran 130 mm × 210 mm, brožovaná. Editor Ladislav Soldán, redakční příprava Milena Vojtková, ilustrace Jana Majcherová, 290 Kč.
Vyšlo s podporou Ministerstva kultury České republiky.

Dílo literárního kritika a esejisty katolické orientace, prozaika, překladatele z francouzštiny a němčiny Rudolfa Černého (1905-1979) bylo původně rozptýleno především v periodikách, do nichž přispíval (Tvar, Akord, Listy pro umění a kritiku, Almanach Kmene, Rozhledy, Lidová demokracie, Vyšehrad). Knižní vydání jeho studií, esejí, recenzí a článků, zabývajících se kromě estetické stránky slovesných děl a obecných otázek estetiky, poetiky, teorie literatury a umění i uměním výtvarným a problémy širšího kulturního a společenského významu, přináší současnému čtenáři relativně úplnou zprávu o tvorbě této pozapomenuté, leč významné osobnosti českých (nejen) literárních dějin.[objednat]

2019

Jan Štolba: Nezastavitelný den / román
ISBN 978-80-86370-71-2
760 stran 130 mm × 210 mm, brožovaná, redakce Monika Kittová, ilustrace Jan Majcher, 420 Kč.
Vyšlo s podporou Ministerstva kultury České republiky a za přispění Nadace Český literární fond.

Román Nezastavitelný den, filosoficko-erotická groteska z filmově-sportovního prostředí, vypráví příběh navrátilce z polovičatého exilu, nepříběh z rozhraní dvou epoch a prostorů, domovského zde - a důvěrně blízkého, věčně vysnívaného jinde. Absurdně fantaskní polohy se mísí s vážnými motivy přátelství, odchodu ze světa, kouzla lidské náklonnosti či neschopnosti nalézt správný rytmus. Scény přitažené za vlasy chtějí současně být i výpovědí o době; vyprávění ruší koláž sloganů z novin, obskurních příruček, fragmentů písní, trapných hříček či vtíravých asociací. Nic není jisté, a přesto vše chce dospět i k nějakému vyústění. Byl jsi tam, ale zároveň ses se vším slavně minul.[objednat]

2018

Filip Komberec: Co už tu zbývá z Karla Čapka?
Nad autorovým dílem v kontextu středoškolského vzdělávání
ISBN 978-80-86370-66-8
248 stran 130 mm × 210 mm, brožovaná, redakce Milena Vojtková, 250 Kč.
Vyšlo s podporou Ministerstva kultury České republiky.

První oddíl knihy se zabývá prezentací Čapkova díla v učebních textech pro střední školy v období 1918-2018 ve vztahu k literárněvědné recepci a proměňujícímu se kurikulárnímu kontextu. Zvláštní pozornost je věnována Čapkovým románům (především Krakatitu, tzv. noetické trilogii a Válce s Mloky), autorským komentářům a dramatu R.U.R., problematice výkladu nebo metodickému aparátu k čítankovým ukázkám.
V druhém oddílu jsou vymezena východiska interpretace, vyjasněna vlastní pozice v kontextu současných paradigmat literárního vzdělávání a formulována koncepce formativních účinků narativní fikce na mysl a život čtenáře. Poté jsou navrženy možné přístupy a metody, které by se vyvarovaly úskalí a chyb zjištěných v empirickém šetření prvního oddílu a rozšířily potenciální možnosti práce s Čapkovými texty v duchu "první osoby".
Knihu uzavírají doporučení pro pedagogickou praxi a návrh inovativní podoby učebního textu.[objednat]

 

Josef Straka: Cizí země / Kniha krátkých básnivých próz
ISBN 978-80-86370-70-5
216 stran 115 mm × 180 mm, brožovaná, redakce a doslov Jan Štolba, ilustrace Jana Majcherová, 250 Kč.
Vyšlo s podporou Ministerstva kultury České republiky.

Josef Straka doposud proslul především svými básněmi a kratšími básnivými prózami, z nichž prosakuje jemná melancholie, syrové existenciální klima, osamělé ohledávání světa v pohybu, za chůze, během cest a pobytů v cizích městech a cizích zemích. Próza Cizí země je nenápadná česká tragédie z časů, jež nenašly důvod přát citlivým a noblesně umírněným, ale naopak se rády kořily otravně průrazným, bezohledným a ke všemu odhodlaným. Z doby, jež veškerý idealismus smetla ze stolu. Autor dobře ví, že nemá šanci tohoto nepřítele porazit, ale ani mu nehodlá jít na ruku. Vzdoruje v podzemním baru či na řídce navštíveném čtení poezie, a pak o něm vydává křehké, ale vnitřně odolné a osvobodivé svědectví.[objednat]

 

Filosofa L. Klímy nalézání aneb Vysočany, hotel Krása
Katalog k výstavě konané v srpnu 2018 v pražské Galerie 9 uspořádali Jan a Jana Majcherovi.
ISBN 978-80-86370-67-5
V2, 120 stran, 277 x 190 mm. Vydáno v omezeném nákladu číslovaných výtisků. 300 Kč.

Katalog obsahuje fota a přepisy dobových textů a dokumentů. Navazuje na obdobnou publikaci vydanou roku 2010 k výstavě Filosofa L. Klímy nalézání v Záběhlicích, p. Zbraslav. Zatímco zbraslavská výstava se věnovala okolnostem vstupu šestadvacetiletého mladíka do oblasti tištěného slova, přítomná publikace dostihuje Klímu, který prožil významnou část života (1915-1927) v azylu mytického vysočanského hotelu Krása, na vrcholu a pak i na opačném konci oblouku jeho životaběhu.[objednat]

 

Eugen Liška: Ospravedlnění / román
ISBN 978-80-86370-68-2
224 stran 130 mm × 210 mm, brožovaná, redakce a doslov Anna Lišková, ilustrace Jana Majcherová, 290 Kč.
Vyšlo s laskavou podporou MK ČR a NČLF.

Román je ze všech autorových děl nejsložitější a umělecky nejzajímavější. Pět hlavních dějových pásem obsahuje navzájem se prolínající příběhy od doby pobělohorské do 70. let 20. století. Pásma jsou rámována pohřbem babičky hlavní hrdinky Anny Polidarové-Rosové ze začátku 70. let 20. století. Annin příběh - v osobním deníku a v rodinné dvou-kronice - a příběh jejího manžela Petra Rosy - v anonymních milostných básních a v autobiografickém převtělení do barokního básníka Václava Rosy - se spojují v jejich společný, milostně tragický osud.[objednat]

 

František Všetička: Energie Ephialta / O kompoziční poetice české prózy padesátých let 20. století
ISBN 978-80-86370-69-9
328 stran 13×21 cm, brožovaná. Edice Duch a tvar, redakce Věra Všetičková, doslov Ivo Pospíšil, ilustrace Jana Majcherová, 260 Kč.
Vyšlo s podporou Ministerstva kultury České republiky.

Všetička (*1932) je naším v podstatě jediným kompozitologem. Uznává hlavně řemeslo a tomu dobře rozumí. Energií Ephialta navazuje na analýzy předchozích dekád dvacátého století, jež byly námětem jeho knih Kroky Kalliopé, Tektonika textu, Možnosti Meleté a dalších.
Publikace o padesátých letech dvacátého století - tedy o nejkontroverznější fázi ve vývoji české literatury - je zaměřená na prózu, již autor pojal úhrnně. K domácí produkci přiřadil samizdatovou tvorbu a díla vycházející v zahraničí. Záměrně zde zúžil interpretační přístup. Prozaickou produkci dekády nahlíží pod úhlem kompoziční poetiky. Jediným kritériem při posuzování textů je mu uměleckost. Výsledkem přístupu je, že historie zvoleného desetiletí je poněkud jiná, než se tvrdívá.[objednat]

2017

Miloš Dvořák: Svítání kritikovo / Texty z let 1919-1944
ISBN 978-80-86370-65-1
608 stran 13×21 cm, brožovaná. Edice Duch a tvar. Editor Ladislav Soldán. Redakce a ediční poznámka Milena Vojtková. Ilustrace Jana Majcherová, 390 Kč.
Dílo vyšlo s podporou Ministerstva kultury ČR a NČLF.

Miloš Dvořák (*1919-1971) byl vzdělaným literátem s evropským rozhledem, současně ale ukotveným pevně v české zemi - v Třebíči, na Vysočině. Pól světovosti s pólem domácí ukotvenosti se v Dvořákově díle doplňují a vytvářejí jedinečnost jeho kritického díla.
Kniha přináší kompletní Dvořákovu kritickou, esejistickou a publicistickou tvorbu od mladistvých počátků (časopis Svítání), do doby těsně poválečné (časopis Vyšehrad). Jde po svazcích O Jakubu Demlovi (Cherm 2007) shrnující Dvořákovy práce demlovské a Inflace slova v našem věku (Cherm 2009) shrnující poválečnou Dvořákovu esejistiku a publicistiku již o třetí Soldánovu edici v rámci nakladatelství Cherm.[objednat]

 

e- kniha
Josef Straka: Kostel v mlze
2. (1. elektronické) vydání. Vychází v koedici s MK v Praze.

Redakce Jaroslava Bednářová, doslov Jan Štolba, ilustrace Jana Majcherová, 60 Kč.

Strakova poetika rezonuje s prostory, které jako by byly přímo symboly míjení a pomíjivosti: hotelové pokoje, kavárny, noční bary, nádraží, vlaková nástupiště. Pocit vyprázdněnosti, bezvýchodnosti, absence zřetelného, "uchopitelného" smyslu naší existence - a tedy implicitně zároveň hledání takového smyslu - vyvstává v chladných, monotónně se opakujících scénách či momentkách, odehrávajících se ve stále stejných kulisách, ještě naléhavěji.

Formáty: pdf, epub, mobi.

Ukázka: .[objednat]

2016

Jan Jícha: Literární monády / Stručné dějiny (nejen) literatury v zrcadle nastaveném zkaženému světu
ISBN 978-80-86370-61-3
344 stran 13 × 21 cm, brožovaná. Redakce Monika Kittová a Anna Lišková, 340 Kč.
Dílo vyšlo s podporou NČLF.

Čtivá, a přitom obsažná publikace je nejen osobitým autorským pohledem na literaturu, vzdělanost a společnost skrze principy jin a jang, ale aspiruje na to, aby jako alternativní literární příručka sloužila zájemcům bez rozdílu věku po desítky let.[objednat]

 

Rio Preisner: Trialogy o toleranci, skutečné skutečnosti a Evropě
ISBN 978-80-86370-60-6
552 stran 21 cm, brožovaná. Edice Duch a tvar, redakce Monika Kittová, ediční poznámka Jan Šulc, 390 Kč.
Dílo vyšlo s podporou Ministerstva kultury ČR a NČLF.

Rio Preisner navazuje na snahu evropských vzdělanců 19. a prv­ní poloviny 20. století po celostném myšlenkovém uchopení vývoje euro-americké civilizace, včetně Čes­kých ze­mí. Soubor pěti trialogů: O celách a zámcích v říši tolerance, O skutečné skutečnosti (tři trialogy) a Evropa, Rusko, světovláda a opuštěnost křesťana představuje závěrečnou fázi jeho odborné tvorby.[objednat]

2015

Filip Komberec: Světlem i stínem / Nad básnickým dílem Pavla Rejchrta
ISBN 978-80-86370-59-0
Vyšlo s laskavou podporou MK ČR a mimořádného stipendia uděleného Pedagogickou fakultou UJEP v Ústí nad Labem.
208 stran 130 mm × 210 mm, brožovaná, redakce Eliška Davidová, 250 Kč.

Již druhá Kombercova monografická studie (předtím F. K.: Petr Pazdera Payne / literární studie, Cherm 2012) klade důraz na možnosti, jak interpretovat Rejchrtovu lyriku a její tvůrčí principy. Všímá si fenoménů autorovy tvorby jako inklinování na jedné straně k modlitbě, na straně druhé k dada či k nonsensu, dále zkoumá žánrové rozpětí Rejchrtova básnického díla, způsoby dekonstrukce básnického gesta a všímá si motivů, symbolů či tematických dominant.[objednat]

 

Eugen Liška: Milovaní / román
ISBN 978-80-86370-58-3
Vyšlo s laskavou podporou MK ČR a NČLF.
304 stran 130 mm × 210 mm, brožovaná, redakce Anna Lišková a Jan Šulc, doslov Eugen Liška jr., ilustrace Jana Majcherová, 290 Kč.

Román Milovaní je jazykově bravurní text o generaci českých křesťanských spisovatelů, již básník Ivan Slavík nazval generací "rozptýlenou".
Na pozadí českých dějin čtyřicátých až sedmdesátých let dvacátého století jsou zde pojednány životní osudy mj. Emanuela Frynty, Rio Preisnera, Ladislava Dvořáka, Ivana Slavíka, Josefa Suchého a dalších českých spisovatelů narozených ve dvacátých letech..[objednat]

2014

Eva Kantůrková: Nesmiřitelná řeč
Rozprava s přidaným mýtem o Janu Husovi
ISBN 978-80-86370-56-9
Vyšlo s podporou Ministerstva kultury České republiky.
296 stran 130 mm × 210 mm, brožovaná, ilustrace Jana Majcherová, redakce Jan Šulc, 290 Kč.

Zkušená spisovatelka spojila ve třech částech tři typy prozaických textů. První část má charakter rozpravy, druhá část je úvahová (obrací se k historickému mýtu Mistra Jana Husa) a v třetí, baladické části, vytváří z Husova textu Dcerka moderní baladickou prózu. Je zřejmé, že mnohá témata v autorce zrála celá desetiletí a teprve nyní našla svůj odpovídající výraz.[objednat]

 

Josef Straka: Malé exily
ISBN 978-80-86370-57-6
Vyšlo s podporou Ministerstva kultury České republiky.
120 stran A6, vázaná, edice Malé objevy, redakce a doslov Simona Martínková-Racková, ilustrace Jana Majcherová, 180 Kč.

Strakova poetika rezonuje s prostory, které jako by byly přímo symboly míjení a pomíjivosti: hotelové pokoje, kavárny, noční bary, nádraží, vlaková nástupiště. Pocit vyprázdněnosti, bezvýchodnosti, absence zřetelného, "uchopitelného" smyslu naší existence - a tedy implicitně zároveň hledání takového smyslu - vyvstává v chladných, monotónně se opakujících scénách či momentkách, odehrávajících se ve stále stejných kulisách, ještě naléhavěji.[objednat]

 

Petr Pazdera Payne: Předběžná ohledání / povídky
ISBN 978-80-86370-54-5
200 stran 130 mm × 210 mm, brožovaná vazba, redakce a doslov Jan Šulc, 210 Kč.

Nová Paynova kniha zaujme dvěma vlastnostmi, které v české próze nejsou běžné: suverenitou výrazu a neobyčejnou pestrostí jednotlivých povídek. Jsou v ní přítomny další klady - například autorova vzdělanost, schopnost pracovat s biblickými tématy, smysl pro osudovost, vynikající pozorovatelský talent atd., ale výjimečný je autorův hledačský vztah k žánru povídky. Dvacet dva povídek knihy, to je dvacet dva možností, jak povídku utvářet.[objednat]

2013

Franziska Lesák (ed.): Na místě / Vor Ort
Franziska Lesák v rozhovoru se čtyřmi aktéry samizdatu / Franziska Lesák im Gespräch mit vier Akteuren des Samisdat
+ DVD (film Šmuggeln, 2006-11)
ISBN 978-80-86370-55-2
88 stran 15 × 21 cm, brožovaná, redakce Franziska Lesák a Zdeněk Pecka, grafická úprava Kaune & Hardwig. DVD: 80 min., kamera Reinhard Mayr, architekt Heinz Machat, německé titulky Matej Kundracik, režie Ricarda Denzer, 290 Kč.

Dvojjazyčná publikace (v češtině a němčině) rozhovorů vedených berlínskou historičkou umění Franziskou Lesák se spisovatelem Ivanem Binarem (*1942), s knihovníkem Jiřím Gruntorádem (*1952), s historičkou umění a básnířkou Věrou Jirousovou (1944-2011) a s teoretikem umění Jiřím Ševčíkem (*1940) přináší důležitá svědectví o myšlení a postojích v nesvobodě komunistického režimu.

DVD: Film Šmuggeln vytvořila umělkyně Ricarda Denzer. Vznikl v rámci interdisciplinárního projektu Impulsy a tematizuje metodu vedení rozhovorů.[objednat]

 

Vladimír Mikeš: Plovárna Léthé
ISBN 978-80-86370-53-8
256 stran 13×21 cm, brožovaná, redakce Adéla a Antonín Petruželkovi, 280 Kč.

Román se odehrává v 50. letech na menším městě. Alegoricky zpřítomňuje změnu místních poměrů po komunistickém převratu. S nadsázkou uchopený motiv zapomnění, způsobovaného koupáním v Tiché Orlici, má tísnivý obsah. Zapomnění je předmětem obchodu a nástrojem společenské manipulace. Fantaskní zápletka vede k reflexi rozumu se příčících zločinů 50. let. Kniha vrcholí scénou veřejného politického procesu, jehož předobrazem se stal skutečný proces s místními skauty, autorovými vrstevníky.[objednat]

 

Tomáš Hájek: Planeta Euforikum
ISBN 978-80-86370-51-4
56 stran 175 × 205 mm, brožovaná s chlopněmi, redakce a doslov Vladimír Novotný, ilustrace Jana Majcherová,150 Kč.

Planeta Euforikum, sbírka reflexivní lyriky z pera absolventa lékařské fakulty a filosofie Tomáše Hájka (*1964), po více než dvaceti letech navazuje na jeho básnickou prvotinu Stoupání do plynu. Ačkoli autor mezitím vydal několik knih z aplikované filosofie, psal prózy, dramatické texty a eseje, nyní se zase vrací k poezii - to jest na začátek. Právě toto do sbírky vložené sdělení o znovupochopení prvenství poezie je na ní pozoruhodné.[objednat]

2012

Jiří Pechar: Literatura v průsečíku otázek
ISBN 978-80-86370-49-1
216 stran 130×210 mm, brožovaná, edice Duch a tvar sv. 6, redakce Jan Šulc, ilustrace Jana Majcherová,240 Kč.

Jiří Pechar patří k osobnostem narozeným na konci 20. let, které jsou dnes nositeli kontinuity se vzdělaností druhé poloviny 40. let (kdy studoval), s 60. léty (přeložil mj. C. Léviho-Strausse a napsal monografií o francouzském "novém románu") a s působením v následném dvacetiletí (přeložil Proustovo Hledání ztraceného času a zveřejňoval samizdatově své odborné práce). Nová kniha je syntézou autorova celoživotního badatelského úsilí. Spojuje znalosti z oblasti literární teorie, historie i kritiky s esejistickou srozumitelností, komparatistickým zaměřením a znalostmi světové filosofie.[objednat]

 

Jan Strakoš: O české literatuře, kritice a historii
ISBN 978-80-86370-50-7
496 stran 130 mm × 210 mm, brožovaná, edice Duch a tvar sv. 7, editor Ladislav Soldán, redakce Milena Vojtková, ilustrace Jana Majcherová,380 Kč.

Výbor z díla literárního kritika, historika a od roku 1951 exulanta Jana Strakoše je první jeho knihou vydanou u nás po roce 1948. (V letech 1929, 1939 a 1948 vydal knihy: Počátky obrozenského historismu, Bohuslav Balbín a Dějiny politických ideologií). Editor L. Soldán do svazku shrnul literárně-historické a literárně-kritické studie a články napsané do roku 1948. Zejména texty z časopisu Poesie patří k důležité a dodnes inspirativní součásti české literatury první poloviny 20. století.[objednat]

 

Filip Komberec: Petr Pazdera Payne / literární studie
ISBN 978-80-86370-48-4
192 stran 130 mm × 210 mm, brožovaná, redakce Jitka Rybolová, 240 Kč.

Monografická studie o tvorbě (1999-2011) P. P. Payna vřazuje talentovaného evangelického autora do literárního kontextu - duchovního, světového a domácího.[objednat]

2011

Jiří Pechar: Upilované mříže
ISBN 978-80-86370-44-6
248 stran 96 mm × 142 mm, vázaná, edice Malé objevy sv. 19, redakce Jan Šulc, ilustrace Jana Majcherová, 240 Kč.

Brilantní próza estetika, literárního vědce a významného překladatele je inspirována věcností a výrazovou sevřeností "nového románu". Na pozadí historických událostí 2. světové války vypráví tragickou historii české rodiny, z níž dodnes mrazí.[objednat]

Josef Štogr: Slovník samozřejmých slov
ISBN 978-80-86370-47-7
196 stran 130 mm × 210 mm, brožovaná, redakce Jarmila Štogrová, ilustrace Jana Majcherová, 200 Kč.

Kniha se zabývá řečí a jazykem. "Samozřejmá slova" autor nehodnotí, spíš se věnuje jejich očistě. Kritické rozlišování a skepse vůči jazyku jsou spíše předpokladem těchto úvah, jejich smyslem je však krajně obtížné dorozumění. Ve "slovníku" je proto podstatný i vzájemný vztah jednotlivých hesel.[objednat]

Jan Štolba: Lomcování slovy
ISBN 978-80-86370-45-3
552 stran 130 mm × 210 mm, brožovaná, edice Duch a tvar sv. 5, redakce Jan Šulc, ilustrace Jana Majcherová, 440 Kč.

Kritické články navazují na Nedopadající džbán, za který autor obdržel Cenu F. X. Šaldy. Týkají se více než 52 básnických knih a obsahují oddíl o české próze. V závěru je svazek doplněn 17 úvahovými útvary o české literatuře a kultuře.[objednat]

Jana Majcherová: Knižní a plakátové ilustrace 1999-2011
ISBN 978-80-86370-46-0
Vydáno v omezeném nákladu číslovaných výtisků. 236 stran 130 × 165 mm, vázaná, ed. Jan Majcher, jazyková redakce Monika Kittová, 400 Kč.

Ohlédnutí za více než desetiletou tvorbou knižní ilustrátorky, jejíž práce na sebe svého času upozornily prostřednictvím hojně sledovaných plakátů s poezií v pražském metru. Na lichých stranách najdete ilustrace v kompozicích, ve kterých byly tištěny, na sudých znaky obrázkového fontu, jimž dala protější ilustrace vzniknout. Můžeme si proto při listování oba způsoby (vykřivkované znaky písma a detailnější původní obrázek) nejenom porovnat, ale také se nechat touto vynalézavou grafickou knihou inspirovat k vlastní tvorbě.[objednat]

2010

Marcel Kabát: Reflexe
ISBN 978-80-86370-43-9
224 stran A6, brožovaná s chlopní, ed., redakce a komentář Jan Šulc, ilustrace Jana Majcherová, 240 Kč.

Drobné recenze, eseje, duchovní texty a polemiky pražského mystika a celoživotního přítele Ludmily Maceškové (píšící pod pseudonymem Jan Kameník) se obrací k lidskému nitru. Čtenáře vtáhnou do myšlenkového světa utvářeného zejména četbou duchovní literatury a mystickou praxí.[objednat]

Filosofa L. Klímy nalézání v Záběhlicích, p. Zbraslav
Katalog k výstavě konané v dubnu 2010 ve Výstavní síni Městského domu Zbraslav.
Uspořádal Jan Majcher.
ISBN 978-80-86370-42-2
Vydáno v omezeném nákladu číslovaných výtisků. 32 stran (vč. barvotiskové obálky), 277 x 190 mm, sešitová vazba V1. Uspořádal Jan Majcher (text Vše jest jen Má Zář Emil Hakl), 240 Kč.

V listopadu 1904 se Ladislav Klíma, poté co na Smíchově v Plzeňské 40 dopsal a pak anonymně vydal filosofické dílo Svět jako vědomí a nic, přestěhoval do Záběhlic u Zbraslavi. Bylo mu 26 let a právě tehdy na sebe poprvé upozornil jako myslitel a autor. Katalog, který si všímá nejen této skutečnosti, ale pokouší se i zpřítomnit atmosféru přelomu 19.-20. století v Záběhlicích (tehdy) u Zbraslavi, mj. obsahuje fota a přepisy dobových textů a dokumentů, z nichž některé jsou zde tištěny poprvé. V závěru nechybí Sled textů a podkladů. Jedním z cílů výstavy i publikace je přispět k myšlence umístění filosofovy pamětní desky v Záběhlicích. Proto je dobré připomenout (zvláště zbraslavské veřejnosti) Klímův význam. Video 1, Video 2. , Video 3.[
rozebráno]

2009

Karel Brušák: Básnické a prozaické dílo
ISBN 978-80-86370-40-8
240 stran A5, brožovaná, ed. Vlasta Skalická, redakce Jan Šulc, doslov Vlasta Skalická, text o autorovi Zuzana Slobodová, ilustrace Jana Majcherová, 280 Kč.

Karel Brušák (1913 Praha - 2004 Londýn) patřil od třicátých let k výrazným mladým talentům české literatury. Od roku 1938 žil nejprve ve Francii a poté ve Velké Británii. Od roku 1962 do konce devadesátých let byl docentem české a slovenské filologie na univerzitě v Cambridge. Jeho dílo se od počátku dělilo na dvě části: beletristickou a literárněvědnou. Proslul jako divadelní vědec, estetik, literární historik a kritik, publicista, básník, prozaik, libretista a překladatel. Vydáním knihy tohoto autora evropského rozhledu, jehož originální tvorba dosud nebyla literárně-historicky zhodnocena, splácí česká knižní kultura velký historický dluh.[objednat]

 

Miloš Dvořák: Inflace slova v našem věku (Texty z let 1945-1969)
ISBN 978-80-86370-41-5
368 stran A5, brožovaná, ediční řada Duch a tvar sv. 4, ed. Ladislav Soldán, doslov Ladislav Soldán, redaktoři Milena Vojtková a Jan Šulc, ilustrace Jana Majcherová, 280 Kč.

Po knihách O Jakubu Demlovi (Cherm 2007) a Miloš Dvořák o Otokaru Březinovi (Akropolis 2007) jde již o třetí edici Ladislava Soldána z díla kritika Miloše Dvořáka. Kniha obsahuje literárněvědné studie, recenze a další články, které byly čtenářům dosud dostupné pouze v časopisech a sbornících, v nichž jeden z nejvýznamnějších českých kritiků katolické orientace v letech 1945-48 a 1967-69 publikoval.[objednat]

 

Zbyněk Benýšek: Sonety platónské jeskyňky & jiné básně
ISBN 978-80-86370-38-5
136 stran A6, brožovaná, redakce Jan Šulc, ilustrace autor, 140 Kč.

Poezie, polemizující s tou částí současného poetického dění, která sází na řečovost a rozvolněnost výpovědi, je - jak autor píše v jedné z básní - trháním jater životu zaživa ...[objednat]

 

Václav Černý: Studie o španělské literatuře
ISBN 978-80-86370-36-1
416 stran A5, brožovaná, uspořádala Šárka Grauová, redakce Jan Šulc,
doslov Josef Forbelský, ilustrace Jana Majcherová, 380 Kč.

Kniha, doprovozená jmenným rejstříkem, ediční poznámkou a zasvěceným doslovem hispanisty docenta Josefa Forbelského, patří k základnímu fondu české novodobé vzdělanosti a neměla by chybět v knihovně žádného vzdělaného Čecha, který se zajímá o evropskou kulturu v tom nejširším slova smyslu.[objednat]

 

Vít Ondráček: Pootočené zrcadlo
ISBN 978-80-86370-39-2
264 stran A6, vázaná, jazykový redaktor Vít Slíva, ilustrace autor, 240 Kč.

Intuitivní deník malíře (*1959) má dvě literární části: po úvodní části, nazvané Věta denně a jiné črty, v níž se to hemží bystrými bonmoty a sofismaty, následují úryvky z Kunštátského deníku, v němž neobyčejně sečtělý autor zpřítomňuje svůj nelehký život současného umělce na volné noze. Kniha je v závěru doplněna blokem tzv. příležitostných kreseb.[objednat]

2008

Petr Kotyk: Deset tisíc změn se znovu mění. Dno všeho vrchol prázdnoty
Rozhovory a promluvy českých literátů z let 1990-1995.
ISBN 978-80-86370-35-4
312 stran A6, vázaná, redakce Jan Šulc, foto Lucia Gardin, Petr Kotyk, Viktor Stoilov, Tomáš Mazal, 280 Kč.

Na otázky odpovídají: E. Kriseová, S. Rothová, R. Preisner, J. Kolář, J. Vladislav, B. Grögerová a J. Hiršal, M. Vaculíková, L. Vaculík, J. Rokyta, V. Fischl, S. Richterová, V.Jamek, D. Hodrová, M. Ajvaz, P. Tigrid, H. Žantovská, M. Jungmann, V. Daněk, E. Juliš..[objednat]

 

Josef Straka: Kostel v mlze
ISBN 978-80-86370-37-8
160 stran A6, vázaná, redakce a doslov Jan Štolba, ilustrace Jana Majcherová, 160 Kč.

Texty pokračují v linii dnes již téměř kultovních a do evropských jazyků překládaných sbírek Hotel Bristol a Město Mons téhož autora.


[objednat]

 

Jaroslav Hulák: V hodině dvanácté
ISBN 978-80-86370-34-7
256 stran A6, vázaná, redakce Jan Šulc, poznámka Jakub Hulák, ilustrace Jana Majcherová, 200 Kč.

Poezie s mírně erotickým nádechem je doplněna v 2. části publikace o dopisy z období nasazení na práci v Německu. Sbírku autor, významný překladatel z ruštiny, sestavil nedlouho před svou smrtí .


[objednat]

 

František Doležal: Malířovy dopisy
Jaroslavu Mařanovi (1941-1944); Lídě D. (1941)
ISBN 978-80-86370-32-3
256 stran A6, vázaná, uspořádala Jarmila Štogrová-Doležalová, doslov Jan Baleka, 200 Kč.

Soubor dopisů z válečných let navazuje na?sborník Máchovská zření Františka Doležala .


[objednat]

2007

Miloš Horanský: Grafické básně aneb Autoportrét psacího stroje
ISBN 978-80-86370-31-6
120 stran, vázaná vazba, Ilustrovaná edice sv. 13, doslov Radim Kopáč, 200 Kč.

Vizuální, konkrétní či experimentální poezie z let 1968-78. Svědectví o hroutících se slovech, rozpadlých větách a nově povstalých tvarech.


[objednat]

Zdeněk Wagner: Virgule
192 stran A6, vázaná, editor Martin Machovec, ilustrace Jana Majcherová, 160 Kč.

Kniha sestavená z Wagnerovy pozůstalosti (1923-91) přináší svědectví o obratu od surrealismu k totálnímu realismu a trapné poezii a o náhlém a zarážejícím zrušení metafory, které představuje jednu z podstatných básnických událostí přelomu 40. a 50. let. Zde se rodila poetika undergroundu a poučili se na ní Hrabal, Boudník, Medek...


[objednat]

Bohumil  Polan / sborník
176 stran A5, vázaná, editor Vladimír Novotný, 200 Kč.

Polan (1887-1971) byl výraznou osobností kulturní Plzně, kde pracoval jako ředitel městské knihovny. Vynikl v oblasti literární, výtvarné a divadelní kritiky.
Sborník vyšel ke 120. výročí Polanova narození. Zahrnuje odborné stati, osobní vzpomínky a je doplněn přílohami a bibliografickými informacemi.
Koedice Chermu a Knihovny města Plzně.


[objednat]

Miloš Dvořák: O Jakubu Demlovi
248 str. A5, brožovaná, editor Ladislav Soldán, redakce Jan Šulc, ilustrace Jana Majcherová,
280 Kč.

Studie, stati i další příspěvky zasvěcené problematice díla a osobnosti Jakuba Demla koncipované Milošem Dvořákem v období 1927-1971.


[objednat]

František Listopad: Rosa definitiva
176 str. A6, V8, editor Jan Šulc, ilustrace Jana Majcherová, 160 Kč.

František Listopad obdržel za sbírku Rosa definitiva Cenu Jaroslava Seiferta za rok 2007. Jedná se nejprestižnější české literární ocenění.


[rozebrano]

2006

Ivan Diviš: Obelst   Přece jen...   Průvan
128 stran, pevná vazba, redakce Jan Šulc, 160 Kč.

Poslední tři sbírky (z let 1953-77), které dosud nevyšly v básníkově vlasti, ale pouze v exilových nakladatelstvích.


[objednat]

Vladimír Novotný: Eseje o ruských spisovatelích
360 stran, brožovaná vazba, ilustrace Jana Majcherová, 340 Kč.

První oddíl esejistických rozprav shrnuje pojednání o ruské klasice, druhý o období moderny a  meziválečné avantgardy, do třetího jsou vybrány reflexe ruské prózy z poválečného období.


[objednat]

Vladimír Novotný: Paradoxy a pararely
/ Příspěvky k českému literárnímu dějepisectví / Od Komenského k Rejchrtovi.
256 stran, pevná vazba, 250 Kč.

Výběr z bohemistických literárních studií, vzniklých v letech 1999-05, navazuje na podobně koncipovaný soubor statí Problémy a příběhy (Novotný, Cherm, 2001).


[objednat]

2005

Máchovská zření Františka Doležala
Uspořádala Jarmila Štogrová-Doležalová.
192 stran (z toho 32 stran - malý Máchovský cyklus - je barvotisk), pevná vazba, 200 Kč.

Sborník přibližuje atmosféru období let 1964-72, kdy vznikala nejlepší výtvarná díla FD a zároveň byla budována Galerie Vincence Kramáře. Publikace obsahuje texty např. od L. Kundery, M. Racka, J. Baleky či Evy Petrové i zajímavé dobové fotografie.


[objednat]

Albert Kaufmann: Otvírací doba. - Záznamy
Poezie, 256 stran, pevná vazba, 200 Kč.

Obě sbírky - byly psány v letech 1981 až 1986 - navazují na kultovní prvotinu Indiferentní krajina (smz. 1981, Paseka 2001). Kaufmann podmaňuje ryzostí svého vzdoru a věrohodností tragického pocitu života.


[objednat]

Josef Straka: Město Mons
126 stran, pevná vazba, ilustrace Jana Majcherová, 160 Kč.

V krátkých existenciálních textech putuje Leon Zirkt krajinou duše a světa.


[objednat]

 

Petr Pazdera Payne: Cirkus Hippolyt / Le Cirque Hippolyte
Výtvarná publikace. 44 stran A4, pevná vazba, barevné dřevořezby Pavel Macek. Z češtiny do francouzštiny přeložili Jacqueline a Pavel Mackovi. 220 Kč.

Prostý příběh o chlapcích začarovaných v koně. Zlé kouzlo překoná láska, i když ne zcela.


[objednat]

Barton Paterson: Balady z buše
60 stran, brožovaná vazba, barvotisk, překlad Hana Gerzanicová (kniha obsahuje i anglický originál), ilustrace Pro Hart. 140 Kč.

Balady líčí atmosféru a život obyvatel australské buše. Zračí se v nich ráz lidové poezie i nádech písní starých bardů.

[objednat]

  2004 Petr Král: Bar Příroda čili Budoucnost 5 km
160 stran, vázaná vazba, Ilustrovaná edice sv. 12, doslov Stanislav Dvorský, ilustrace Roman Erben. 200 Kč.

Poezie z šedesátých let; vrcholné dílo klasika českého surrealismu.


[objednat]

Jan Majcher: Zbytkov (Existenciální prózy)
208 stran, vázaná vazba, ilustrace Jana Majcherová. 160 Kč.

Hledačské prózy s atmosférou osmdesátých let minulého století


[objednat]

Josef Štogr: Proměnlivé a stálé
104 stran, brožovaná vazba. 120 Kč.

Filosofický esej; pokus o ucelenější pohled na kulturu.


[objednat]

Josef Straka: Hotel Bristol / texty z let 1999-2003
ISBN 80-86370-15-1 (Cherm)
Vyšlo v koedici s nakladatelstvím Medard.
112 stran, vázaná vazba, 160 Kč.

Putování Leona Zirkta krajinou duše a světa. Existenciální texty na pomezí poezie a prózy.


[objednat]

 2003 Miroslav Koryčan: Pršení hlásek v dešti slov
ISBN 80-86370-14-3
112 stran, vázaná vazba, Ilustrovaná edice sv. 11, doslov Radim Kopáč, ilustrace autor, 160 Kč.

Zvlášť výrazně se v Koryčanových textech projevuje až živočišná radost z bytí, pocit svobody a volnosti života v přírodě... a především potěšení z okamžiku... (Josef Hiršal)


[objednat]

František Kautman: O smyslu oběti,  Biblické reflexe / dvě úvahy
ISBN 80-86370-13-5
336 stran, vázaná vazba, 200 Kč.

Ve Smyslu oběti se autor snaží nalézt smysl něčeho tak bytostně nepragmatického, jako je obětování se člověka pro vyšší pricip mravní; v Biblických reflexích vydává svědectví o své osobní cestě k Bibli.


[objednat]

Viki Shock: Poddůstojníky
ISBN 80-86370-12-7
112 stran, vázaná vazba, Ilustrovaná edice sv. 10, dosl. Vl. Novotný, ilustrace M. Chloupa, 160 Kč.

Hravá poezie post-patafyzického ražení.[objednat]


Petr Pazdera Payne: Lyonský omnibus
ISBN 80-86370-11-9
160 stran, vázaná vazba, 160 Kč.

Postmoderní próza o znovudobývání paměti.[objednat]

 2002 Vladimír Novotný: Mezi moderností a postmoderností
ISBN 80-86370-10-0
192 stran, vázaná vazba, 220 Kč.

Úvahy o typologii české prózy z konce tisíciletí.[objednat]

Bohumil Nuska: Tanec smrti
ISBN 80-86370-09-7
96 stran, vázaná vazba, Ilustrovaná edice sv. 9, doslov J. Němeček, ilustrace autor, 160 Kč.

Prozaické reflexe podávají různé pohledy na smrt v různých dobách a kulturách.[objednat]

Petr Pazdera Payne: Zvěsti / sbírka povídek
ISBN 80-86370-08-9
160 stran, vázaná vazba, doslov Vl. Novotný, 160 Kč.

Ve Zvěstech před námi defilují scénky a události překypující nepřetržitým mravním děním a paralelním etickým protipohybem.


[objednat]

Pavel Rejchrt: Neodbytný průhled
ISBN 80-86370-07-0
256 stran, vázaná vazba, 250 Kč.

Autor se prodírá houštinou svého života, reflektuje vnitřně významné události z různých úhlů.[objednat]

Jan Majcher: Neprůstřelný Deggret
ISBN 80-902493-3-7
144 stran, pevná vazba, doslov Vladimír Novotný, 140 Kč

Tyto lapidární, nejednou iniciačně stylizované zápisy a záznamy, užívající žánrové podoby mikropovídky či rozvinutého aforismu, zpravidla tíhnou nejenom k tomu, co bývá povšechně vnímáno jako podstatné, především však ke všemu fundamentálnímu v umění a v životě, projevujícímu se i ve filosofickém citu pro cítění a vciťování. (z doslovu Vladimíra Novotného)


[objednat]

 2001 Vladimír Novotný: Problémy a příběhy (prosinec 2001)
ISBN 80-86370-06-2
296 stran, pevná vazba, 250 Kč.

Kniha souboru statí z oblasti literární bohemistiky.[objednat]

I. O. Štampach: Tušili světelné záplavy
ISBN 80-86370-05-4
320 stran, pevná vazba, 195 Kč.

Inspirován četbou děl určitého druhu spolutvůrců naší moderní kultury (Bílek, Klíma, Čech, Březina, Šimánek, Váchal, Mucha a Drtikol), pátrá I. O. Štampach ve své knize esejistických rozprav po tom, co tyto často tak rozdílné osobnosti v našich očích dnes spojuje. Přemítá o živém duchovním odkazu, který nám zanechaly.


[objednat]

Rudolf Kubran: Liška k smrti dojatá
ISBN 80-86370-04-6
112 stran, pevná vazba, Ilustrovaná edice sv. 8,
doslov Radim Kopáč, ilustrace Petra Gadasová, 167 Kč.

Základní poetickou hodnotou Kubranových insitních veršů je kreativní hra, autorův přístup ke světu a k literatuře je bytostně patafyzický. K půvabům spontánně tryskajících básniček patří "napětí" mezi češtinou a slovenštinou.

[objednat]

Eva Frantinová - Hudba psaná pro měděný drátek
ISBN 80-86370-03-8
160 stran, pevná vazba, Ilustrovaná edice sv. 7,
doslov Vladimír Novotný, ilustrace Kateřina Opltová, 177 Kč.

Kniha čirých literárních samomluv promítnutých do podoby meditativních prozaických vyznání.


[objednat]

Josef Štochl: Ztracený brod
SBN 80-86370-02-X
128 stran, pevná vazba, Ilustrovaná edice sv. 6,
doslov Jan Šulc, ilustrace Tadeusz Bartoš, 164 Kč.

Kdybychom pro Štochlovu poezii hledali stručnou slovníkovou charakteristiku, jistě bychom sáhli po slovech drásavá či trýznivá. Přesto uvedená dvě slova neříkají o jeho básních to nejpodstatnější. Je-li pro poezii Josefa Štochla něco skutečně charakteristické, je to její neustálá - a pro jednotlivé básně životodárná - vnitřní rozpornost.


[objednat]
Tomáš Hájek: Diagnóza 729
ISBN 80-86370-01-1
208 stran, ilustrace Helena Blašková, 140 Kč.

Próza o moci plastické a transplantační chirurgie nad osudy člověka. Tématem je bezvýchodnost života dokonalých mužů a krásných žen. "Odsouzení" k věčnému životu je horší než smrt.


[objednat]

Petr Pazdera Payne: Kol dějů
ISBN 80-86370-00-3
sbírka povídek
128 stran, pevná vazba, 129 Kč.

Někdejší evangelický farář Petr Pazdera Payne ve svých prózách nekáže. Jejich smysl a poslání tkví o to pevněji za naznačenými příběhy a situacemi, za příběhy uhranutými realitou života - příběhy člověka Uhranuta. A není podstatné, jde-li o realitu města evropského či východního, o zápisky z dětství či črtu z mešity - tu i tam se dotýkáme týchž bytostných tajemství. (Věra Rosí)


[objednat]

 2000 Karel Urban: Co skrývá tma
ISBN 80-902521-9-2
94 stran, pevná vazba, Ilustrovaná edice sv. 5,
doslov Vladimír Křivánek, ilustrace Richard Tymeš, 167 Kč.

Urbanova básnická prvotina nezapře zakotvení v tradici reflexivní poezie světové i české, zcela vědomě a logicky se proto hlásí k tradici holanovské.


[objednat]
Emil Hakl: Zkušební trylky z Marsu
ISBN 80-902521-8-4
144 stran, pevná vazba, Ilustrovaná edice sv. 4,
doslov Vladimír Novotný, ilustrace Boris Jirků, 197 Kč.

Haklova poetika skrytě kultivovaného "žvástu" jako postmodernistického básnického postupu vynalézavě navazuje na ověřené tuzemské tradice wernischovské loutkovitosti nebo sršaté panoptikálnosti Andreje Stankoviče.


[objednat]
 1999 Jiří Jan Pensante: Politika a myšlení / úvahy z konce 2. tisíciletí
ISBN 80-902521-7-6
64 stran, brožovaná vazba, 68 Kč.

Autor se zabývá politikou, myšlením, pravdou, svobodou, sférou náboženskou a profánní apod. na přelomu tisíciletí. Nejvhodnější cestu pro rozvoj společnosti vidí v uplatňování centrismu.


[objednat]

Markéta Hrbková: Stíny světla
ISBN 80-902521-6-8
80 stran, pevná vazba, Ilustrovaná edice sv. 3,
doslov Vladimír Křivánek, ilustrace Jana Majcherová, 120 Kč.

Citově maximalistická poezie má charakter spirituální zpovědi, při níž se ve vší skrytosti na povrchu obnažuje metafyzický podtext.


[objednat]

Tomáš Štanzel: Strava a vědomí
ISBN 80-902521-4-1
240 stran, pevná vazba, ilustrace Jana Majcherová, (rozebráno).

Kniha určená těm, kteří mají zájem využít možností skrytých ve stravě ke zlepšení svého zdraví a posílení duševní rovnováhy.

[rozebráno]

Petr Pazdera Payne: Nečekaný čekaný a jiné variace na staré biblické příběhy
ISBN 80-902521-5-X
112 stran, pevná vazba, Ilustrovaná edice sv. 2,
doslov Josef Štochl, ilustrace Lucie Markvartová, 130 Kč.

Parafráze na staré biblické příběhy autor uvádí slovy z evangelia, jež mu slouží jako impuls k rozvíjení alegorického příběhu.


[objednat]

Pavel Rejchrt: Labyrint země Sinear
ISBN 80-902521-3-3
128 stran, vázaná vazba, Ilustrovaná edice sv. 1, doslov Vl. Novotný, ilustrace autor, 150 Kč.

Cyklus meditativních skladeb žánrově osciluje mezi polohou litanie, modlitby a rozpravy.[objednat]

Tomáš Hájek: Nevěděl jsem, zda jsem se probudil do významného dne...
ISBN 80-902521-2-5
176 stran, ilustrace Lucie Markvartová, 150 Kč.

Symbióza politické úvahy a beletristického vyprávění. Východiskem je určitý zlomový okamžik společnosti, kdy se začínají projevovat symptomy jevu nazývaného "konec ideologií".


[objednat]

 1998 Vít Otava - Jeskyně a jeskyňky
ISBN 80-902521-0-9
72 stran, doslov Vladimír Novotný,
ilustrace Richard Tymeš, 58 Kč.

Nezdolný lyrismus básní Víta Otavy vyvěrá z obecné inspirace šrámkovské a hrubínovské.


[objednat]

Ladislav Klíma: Lidská tragikomedie

80 stran, brož., Praha 1991
Prodejní cena 140 Kč
[objednat]

Jan Majcher: Povídky a črty z let 1982-7

80 stran, brož., Praha 1991
Prodejní cena 100Kč
[objednat]