Základ vybraných ukázek prací z oblasti grafického designu tvoří realizace či návrhy týkající se komplexních řešení celků, ať už se jednalo o větší projekty či jednorázové akce. Nicméně nevyhýbáme se zde samostatně ukázat typografii, plakáty, design obalů, značky, úpravy knih, apod.

Nejúspěšnější naší činností posledního období se stala aplikace funkční typografie na firemní tiskopisy nebo tiskoviny určené pro vnější styk se zákazníkem.

Spolupráce s firmami: Copy General Onsite Services, DP hl. m. Prahy, ING Nationale-Nederlanden, Metrostav, Praha - Evropské město kultury roku 2000, PRE, Union pojišťovna, Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové, Xerox CR.

Vybrané projekty:


 Projekt
 Poezie pro cestující

Tisíc let
Ostrovského kláštera

VDV - Výbor dobré vůle
nadace Olgy Havlové


Praha 2000
Evropské mesto kultury