Realizace a návrhy pro Výbor dobré vůle - nadaci Olgy Havlové.

Kniha Václava Havla Deset dopisů Olze, VDV, Praha 1997.
Vazbu v kůži provedlo Knihařství Rak.Návrh úpravy loga VDV

Změny:
Litery VDV byly zbaveny chaotických míst v bodech dotyku písmena D s písmeny V. Zjemnilo se orámování písmen VDV a došlo k vysunutí červeného srdce. Zvolilo se nepatkové doplňkové písmo.

Stávající logotyp VDV
Logotyp VDV (konzultace Jan Rathouský)
po navržených změnách.